Gent gran

Foto persona major amb infant

La direcció insular d'Atenció a la Dependència de l’IMAS, ofereix una atenció integral a les persones majors de Mallorca, que va des de la promoció de l’autonomia fins a l’atenció a la dependència.

Desenvolupa programes que promouen la permanència de les persones majors al seu domicili des d'una perspectiva preventiva i integradora, i ofereix centres alternatius a les persones majors dependents i/o que precisen protecció social a traves d’una xarxa de centres residencials i centres de dia de gestió pròpia i concertada.