Inclusió Social

inclusió social

El Departament impulsa diverses accions per promoure la lluita contra la pobresa i la inclusió social que es concreten en serveis i recursos destinats a prevenir els factors d'exclusió social i a facilitar les eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i justa.

Les polítiques d'inclusió social tenen en compte que la integració social d'una persona exigeix el reconeixement i l'acceptació en els àmbits econòmic, laboral, social i comunitari, i en els de la ciutadania i la participació.

L’exclusió social és la manca de participació de segments de la població en la vida cultural, econòmica i socials de les seves respectives societats a causa de la manca de drets, recursos i capacitats bàsiques. Factors que fan possible una participació social plena.

El principal objectiu de l’àrea és gestionar i subministrar amb qualitat i eficàcia els serveis, recursos i prestacions socials destinats a les persones que es troben en situació o risc d'exclusió social a Mallorca. Cobrir les necessitats socials bàsiques d'aquest conjunt de la població i millorar-ne la qualitat de vida.