Serveis i programes

Serveis i programes

Serveis i programes

Serveis i programes

L’IMAS assumeix les responsabilitats establertes per la Llei 14/2001, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials. Gestiona i desenvolupa els programes de serveis socials, els serveis i els centres de menors i residències, llars i altres recursos assistencials per a gent gran.

 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Inclusión Social
  descripcion del contenido: 
  Recursos i prestacions a persones amb el risc d'exclusió social.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  descripcion del contenido: 
  Millora de qualitat de vida, cobrir les necessitats socials.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Fomento de la autonomía de las personas mayores y gestión de los recursos asistenciales.
  descripcion del contenido: 
  Recursos assistencials per a les persones majors.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Infància i família
  descripcion del contenido: 
  Programes dirigits a aquests col·lectius.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Gerencia i gestió
  descripcion del contenido: 
  Gestió administrativa, econòmica i jurídica de la institució.