Inclusió Social

inclusió social

Formació SEISL

Què és?

És la programació formativa per a la inserció social i laboral de les persones usuàries del SEISL, i com a mecanisme de suport a les persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió.

Són programes que donen resposta a les necessitats socials i formatives bàsiques. Tenen com a objectiu facilitar la inserció i la reinserció de les persones en situació de vulnerabilitat, millorant les seves condicions d'accés al mercat laboral normalitzat, pel la qual cosa aquesta programació inclou actuacions de formació, informació, orientació, i habilitats bàsiques. 

A qui s'adreça?

Estan dirigits a col·lectius que requereixen atenció particularitzada i precisen de formació en el seu itinerari d’inserció social i/o laboral.

Com accedir-hi?

A partir de la sol·licitud al Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL) i d’acord amb la valoració de l’equip tècnic del SEISL de la secció de prestacions de l’IMAS.

.