Inclusió Social

inclusió social

Ajudes econòmiques per a inversions en els serveis i/o centres

Què és?

Atorgar ajudes econòmiques per al finançament d'obres de nova construcció, rehabilitació o adquisició de mobiliari i maquinària per tal d'obtenir l'autorització, l'acreditació i/o la millora dels serveis i/o dels centres d'atenció a la població del sistema de protecció de menors i d'inclusió social dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

A qui s'adreça?

Entitats legalment constituïdes, sense afany de lucre, amb domicili social (representació o delegació) a Mallorca inscrites en el Registre Central de Serveis Socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears que disposen d'un centre d'acolliment residencial de menors, autoritzat o que hagin iniciat els tràmits per a la seva autorització, o que duguin a terme serveis d'atenció al col·lectiu de persones en risc o situació d'exclusió social.

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud

Enllaç a la seu-electrònca

.