Inclusió Social

inclusió social

Servei d'acollida a la part forana de Mallorca

Què és?

L'IMAS està dotat d'un servei d'alberg a la Part Forana de Mallorca, concretament al municipi de Manacor, per a atendre les persones en risc d'exclusió social que no tinguin sostre.

Què ofereix?

El servei està creat per cobrir les necessitats bàsiques d'allotjament, higiene i alimentació i servei socioeducatiu.

A qui s'adreça?

Presenta una capacitat per 25 persones i funciona en horari continuat de 24 hores. Les persones beneficiàries del servei són persones en risc d’exclusió social, majors d’edat i d’ambdós gèneres que no tinguin sostre, provinents preferentment de la Part Forana. No s'atenen a persones en clara situació d'exclusió social amb patologies afegides com problemes de salut mental i/o addiccions.

.