Inclusió Social

inclusió social

Servei d'acollida per a famílies amb fills a càrrec

Què és?

Servei d'allotjament alternatiu i temporal per a famílies amb fills a càrrec, ubicat a la ciutat de Palma. Aquesta prestació, funciona tots els dies de l'any en horari ininterromput i conté diferents programes d'atenció social.

Què ofereix?

Presenta una doble finalitat. D'una part, facilita acollida de famílies amb fills, i d'altre part, facilita suport psicosocial i capacitació per a la  criança, garantint la cobertura de necessitats bàsiques dels seus fills/es.

A qui s'adreça?

Les persones beneficiàries d'aquets servei són:

- Famílies en risc d’exclusió social amb fills a càrrec i que necessitin allotjament per motiu d'emergència social i, que a més, no poden ser ateses pels serveis socials municipals.

- Famílies provinents del Servei de Protecció de Menors de IMAS.

.