Inclusió Social

inclusió social

Servei del programa d'inserció sociolaboral i ocupacional

Què és?

El programa té per objecte la realització de tasques de teràpia ocupacional i de capacitació per a la inserció sociolaboral per a les persones usuàries dels distints serveis que conformen la Xarxa d'Inserció Social.

Què ofereix?

L'objectiu general del Servei és dotar a la Xarxa d'inserció Social de Mallorca d'un instrument de suport per als seus usuaris en matèria ocupacional i d'inserció sociolaboral.

En l'apartat ocupacional, en principi l'objectiu no serà la inserció sociolaboral, sinó fer tasques de caire ocupacional amb l'objectiu de mantenir una actitud positiva a nivell individual i social i que a l'hora serveixi per a una capacitació que pugui promoure un futur procés cap a la inserció.  En canvi en l'apartat d'inserció l'objectiu si que serà una futura inserció sociolaboral adequant-se a les característiques de cada persona usuària treballant en uns primers moments elements prelaborals.

Encara que l'objectiu sempre serà una futura inserció sociolaboral, la finalitat és aconseguir mantenir uns hàbits normalitzadors i socialitzadors per a les persones usuàries dels serveis de la Xarxa d'Inserció Social de l'IMAS.

A qui s'adreça?

Les persones que poden ser beneficiàries del Servei, són persones usuàries dels distints serveis de la Xarxa d'Inserció Social que tinguin el perfil adequat per a la realització de les tasques emmarcades dins d'aquest servei.

L'àmbit d'actuació és la Illa de Mallorca.

Horari d'atenció

L'horari del programa serà de dilluns a divendres en horari de matí. En l'apartat ocupacional es poden fer actuacions de caire lúdic i cultural els capvespres i/o dissabtes.

.