Inclusió Social

inclusió social

Cens de persones sense sostre a Mallorca 2019

Què és?

Des de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), la secció d’Inclusió social, amb la col·laboració d'entitats i altres administracions publiques, estem organitzant el tercer recompte de persones sense llar que realitzem biennalment. El cens nocturn tendrà lloc dimecres 27 de març de 2019 de 21,00h a 00,00h. i abraçarem tota l’illa de Mallorca.

Amb aquesta iniciativa volem afavorir la sensibilitat general entorn a la problemàtica de les persones que es troben sense llar i obtenir una fotografia el més rigorosa i detallada possible sobre la situació del sensellarisme en una mateixa nit a fi de millorar els serveis i programes d’atenció ja existents d’inclusió social.

Donada la importància d’aquesta activitat cívica de mobilització social i ciutadana, esperem comptar la participació d'un bon nombre de persones sensibles a aquest problema. És per això que esperem poder comptar una edició més amb la vostra col·laboració per formar part del grup de voluntaris el dia del recompte per comptabilitzar i interactuar amb les persones sense llar acompanyats per un coordinador de grup (professional que habitualment treballa en sensellarisme). Prèviament, una setmana abans, es farà una jornada de formació d’una durada aproximada de dues hores a tots els voluntaris. Hi haurà diferents dates i franges horàries per facilitar la col·laboració.

Si hi voleu participar, hi ha disponible un enllaç  per inscriure's com a voluntari.

Comptem amb tu per al Recompte!

Inscripció voluntaris Cens de persones sense sostre 2019

Què cal aportar?

bianualmente

Lloc d'atenció

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb:

Secció d'Inserció Social - IMAS.
Cl. General Riera, 67 Palma (07010)

sensesostre2019@imas.conselldemallorca.net

.