Serveis Socials, Infància i Familia

Programa Famílies Cangur

Què és?

És una mesura de protecció que té per objectiu principal oferir a l'infant (de 0 a 6 anys) un acolliment familiar d'urgències o temporal en un context familiar normalitzat mentre els seus pares biològics superen les dificultats que puguin tenir.

La finalitat del programa famílies cangur és oferir a un nin o nina una família que el cuida de forma temporal quan ha de ser separat dels seus pares, durant el temps necessari per valorar la mesura definitiva que se li ha de donar.

Què ofereix?

Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a les famílies sol·licitants d'aquest programa d'acolliment familiar.

A qui s'adreça?

Per ser família Cangur és necessari:

Ser major d’edat
Tenir bon estat de salut
Sentir la motivació d’acollir 
Passar pel procés de valoració i formació del Programa de Famílies d'Acolliment pertinent
Acceptar les característiques del programa

Què cal aportar?

Fotocòpia DNI / Passaport (per estrangers)
Certificat d'antecedents penals
Certificat mèdic oficial
Certificat empadronament de les persones que viuen en el domicili
IRPF

Com accedir-hi?

Amb una sol·licitud al Servei d'acolliment familiar dirigida al Servei d'Infància i Familia. 

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 17 hores.

 

Atenció

Telf. 900 100 444

.