Inclusió Social

inclusió social

Casa de família

Què és?

Casa de família, és un centre que forma part de la Xarxa d’Inserció Social. S'hi desenvolupen tres programes amb diferents finalitats:

  1. Servei d’acolliment i inserció social (AIS): pograma per a persones amb situació d’exclusió social per toxicomania alcohòlica i amb possibilitat d’inserció laboral. Nombre de places: 87.
  2. Servei acollida residencial (SAR): programa per a persones en situació d’exclusió social i amb possibilitat de toxicomania alcohòlica, d’impossible reinserció sociolaboral només amb possibilitat d’inserció social. Perfil sociosanitari. Nombre de places: 74.
  3. Servei d'acolliment i inserció socio laboral "Mar sis": programa de reinserció socio laboral i acolliment temporal (en pis de reinserció) adreçat a persones en situació d'exclusió social que haguin fet un bon procés de reinserció social a qualsevol servei de la Xarxa d'Inserció Social. Nombre de places: 9.

Què ofereix?

La casa de família disposa d'un total de 170 places.

Ofereix els serveis següents:

  • Allotjament temporal i permanent
  • Higiene
  • Alimentació
  • Atenció sanitària i atenció psicosocial

A qui s'adreça?

Persones en situació o risc d'exclusió social, derivada de l'addicció a l'alcohol i/o problemàtica de salut mental, amb malalties invalidants.

Com accedir-hi?

A través de l’equip de valoració i derivació de la Xarxa d’Inserció Social de l’MAS.

Lloc d'atenció

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 761 029

.