Serveis Socials, Infància i Familia

Famílies monoparentals

Què és?

És un programa que gestiona la concessió i renovacio de títols de famílies monoparentals a les famílies que compleixen els requisits que estableix la normativa vigent. Ofereix informació sobre les  condiciones i requisits per sol·licitar el títol.

Per a més informació sobre horaris, tràmits i documentació consultau la seu electrònica

Cita prèvia

Haurà d'acudir a la seva cita a l'hora establerta.

* Per l'obtenció o renovació del seu títol de Família Nombrosa és imprescindible reservar cita prèvia

* Enllaç a la web de Cita Prèvia

* Telèfon gratuït 900 100 444

.