Inclusió Social

inclusió social

Convocatòria pública d'ajudes per al suport dels serveis socials d'atenció primària i el suport de persones en situació d'exclusió social amb problemes de salut

Què és?

Atorgar ajudes econòmiques a les entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d'atenció primària i activitats de suport a persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut als barris de Palma i als municipis de Mallorca, per a l'any 2021.

A qui s'adreça?

Les entitats privades sense ànim de lucre legalment constituïdes, amb domicili social (representació o delegació) a Mallorca, que reuneixin els requisits per poder estar en disposició de ser autoritzats per a la realització d'activitats, serveis i programes en matèria de serveis socials adreçats a població en general i/o a aquells col·lectius de persones en risc o situació d'exclusió social.
 

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud

.