Inclusió Social

inclusió social

Equip de valoració i derivació de la xarxa d’inserció social

Què és?

És la porta d'entrada a la xarxa d’inserció social de les persones en situació o risc d'exclusió social. L’equip de valoració i derivació:

  • Fa el diagnòstic i valora el recurs més idoni per a cada persona que sol·licita plaça, deriva el cas i fa el seguiment del pla individual d'intervenció (PII)

  • Avalua directament i indirectament totes les places i la qualitat de l'atenció dels serveis que integren la xarxa d’inserció social, tant propis com concertats.

 

 

.